Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling

Til Stortinget

Bakgrunn

I henhold til artikkel 25 i Vedtekter for Europarådet skal den parlamentariske forsamling bestå av representanter for hver medlemsstat valgt av deres parlamenter eller utpekt ved framgangsmåte som bestemmes av disse.

Europarådets vedtekter artikkel 26 fastsetter antallet av norske representanter til 5 med 5 varamedlemmer.

Ifølge Stortingets vedtak av 7. november 1989 skal Norges representanter til Europarådets parlamentariske forsamling velges av Stortinget for 4 år etter innstilling fra valgkomiteen første år i valgperioden.

1. Komiteens tilråding

På grunnlag av innkomne forslag fra partigruppene rår valgkomiteen Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling velges for stortingsperioden 2017–2021:

Medlemmer:

  • 1. Lise Christoffersen

  • 2. Espen Barth Eide

  • 3. Ingjerd Schou

  • 4. Morten Wold

  • 5. Emilie Enger Mehl

Varamedlemmer:

  • 1. Åsunn Lyngedal

  • 2. Vetle Wang Soleim

  • 3. Mudassar Kapur

  • 4. Silje Hjemdal

  • 5. Petter Eide

Oslo, i valgkomiteen, den 20. oktober 2017

Olemic Thommessen

leder