Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa

Til Stortinget

Bakgrunn

Stortinget vedtok 18. juni 2015 å opprette en fast delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP). Delegasjonen skal ha tre medlemmer og tre varemedlemmer

ASEP er et parlamentarisk forum knyttet til dialogen som er etablert mellom Europa og Asia på regjeringsnivå om politiske, økonomiske og kulturelle spørsmål (det såkalte ASEM-samarbeidet). ASEM ble etablert i 1996 av EU og ASEAN sammen med Kina, Japan og Korea. Siden 1996 er samarbeidet betraktelig utvidet og teller nå 52 partnere. Norge ble tatt opp som medlem sammen med Sveits og Bangladesh i 2012. Som en direkte konsekvens ble Stortinget invitert til å delta i ASEP, som består av nasjonale parlamentarikere fra alle ASEM-landene og fra Europaparlamentet.

Stortinget ble formelt tatt opp som medlem i ASEP på det åttende møtet i Roma (ASEP VIII) i oktober 2014.

1. Komiteens tilråding

På grunnlag av innkomne forslag fra partigruppene rår valgkomiteen Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjonen til det parlamentariske partnerskapet Asia–Europa (ASEP) velges for stortingsperioden 2017–2021:

Medlemmer:

  • 1. Torstein Tvedt Solberg

  • 2. Elin Rodum Agdestein

  • 3. Helge André Njåstad

Varamedlemmer:

  • 1. Cecilie Myrseth

  • 2. Åslaug Sem-Jacobsen

  • 3. Ove Trellevik

Oslo, i valgkomiteen, den 20. oktober 2017

Olemic Thommessen

leder