Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid

Til Stortinget
Oslo, i valgkomiteen, den 23. oktober 2017

Olemic Thommessen

leder