Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling

Til Stortinget
Oslo, i valgkomiteen, den 26. oktober 2017

Olemic Thommessen

leder