Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling

Til Stortinget
Oslo, i valgkomiteen, 23. november 2017

Olemic Thommessen

leder