Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om å sikre økonomisk trygghet for foreldre til alvorlig syke barn gjennom pleiepengeordningen

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 5. desember 2017

Erlend Wiborg

Atle Simonsen

leder

ordfører