Representantforslag om å sikre økonomisk trygghet for foreldre til alvorlig syke barn gjennom pleiepengeordningen

Dette dokument

  • Representantforslag 17 LS (2017–2018)
  • Fra: Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson
Til Stortinget
10. oktober 2017

Audun Lysbakken

Solfrid Lerbrekk

Nicholas Wilkinson