Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Petter Eide om å innføre rimelighetsvilkår for internflukt i utlendingsloven, sikre reelle barnefaglige vurderinger mv.

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 9. januar 2018

Karin Andersen

Kristin Ørmen Johnsen

leder

ordfører