Innstilling fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

Dette dokument

  • Innst. 107 S (2017–2018)
  • Kildedok:
Til Stortinget
Oslo, i valgkomiteen, den 26. januar 2018

Olemic Thommessen

leder