Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i matrikkellova m.m. (organisering av eigedomsoppmåling) og om Endringar i eierseksjonsloven m.m. (tilpassing til ny organisering av eigedomsoppmålinga)

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 8. mars 2018

Karin Andersen

Stein Erik Lauvås

leder

ordfører