Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringar i matrikkellova m.m. (organisering av eigedomsoppmåling)

Prop. 148 L (2016-2017), Innst. 165 L (2017-2018), Lovvedtak 37 (2017-2018)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementetSaken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteenInnstilling avgitt 08.03.2018Innst. 165 L (2017-2018)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i matrikkellova m.m., jf. Prop. 148 L (2016-2017) og Prop. 33 L (2017-2018), jf. Innst. 165 L (2017-2018). Endringene innebærer bl.a. at det innføres en autorisasjonsordning for landmålere, I tillegg er det vedtatt en rekke andre endringer knyttet til bl.a. oppmåling og matrikulering som ikke er knyttet til forslaget i proposisjonene om endring av organiseringen av eiendomsoppmåling.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 08.03.2018

  Behandlet andre gang i Stortinget 20.03.2018