Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i kulturminneloven (fredningsgrensen for samiske kulturminner)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 22. mai 2018

Kristin Ørmen Johnsen

Marianne Haukland

leder

ordfører