Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om gode arbeidsvilkår for gode velferdstjenester – BERIKTIGET

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 4. desember 2018

Erlend Wiborg

Leif Audun Sande

leder

ordfører