Komiteens behandling

Komiteen ba i brev av 6. mars 2019 om statsrådens vurdering av forslagene. Statsrådens svarbrev av 22. mars 2019 følger vedlagt.

Som ledd i komiteens behandling av de to representantforslagene ble det 2. april 2019 avholdt felles høring i sakene.

Følgende instanser deltok på høringen:

 • Arbeid & Inkludering i NHO

 • NHO-S

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Fellesorganisasjonen (FO)

 • NTL Nav

 • Norges Handikapforbund

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Unge Funksjonshemmede

 • Norsk Revmatikerforbund

 • Mental Helse

 • FØL Norge

 • Organisasjonen for uføres rettigheter – OFUR

 • Personskadeforbundet LTN

 • Jussbuss

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)