Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2019 mv.)

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 14. juni 2019

Karin Andersen

leder og saksordfører