Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om å styrke dag- og nattogtilbudet i Norge og mellom Norge og Europa

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 11. juni 2019

Helge Orten

Arne Nævra

leder

ordfører