Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens årsrapport for 2018

Dette dokument

  • Innst. 408 S (2018–2019)
  • Kildedok: Dokument 2 (2018–2019)
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 12
Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 11. juni 2019

Dag Terje Andersen

leder og ordfører