Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne – GRADERT


Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 14. januar 2020

Dag Terje Andersen

Eva Kristin Hansen

leder

ordfører