Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering)

Prop. 1 S Tillegg 1 (2020-2021), Innst. 2 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2020 Innst. 2 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti inngikk budsjettforlik med Fremskrittspartiet 1. desember, Dette var etter at finansinnstillingen, Innst, 2 S (2020-2021), ble avgitt. Innstillingen ble dermed avgitt uten flertall, med unntak av vedtak II og III i innstillingen. Finansdebatten ble avholdt 3. desember 2020. Fordi budsjettforliket ikke fremkommer av finansinnstillingen, leverte H, Frp, V og KrF løst forslag under finansdebatten, der nettorammene for videre behandling av statsbudsjettet ble fremmet. Dette forslaget ble vedtatt. Det ble også vedtatt en rekke anmodningsvedtak, som alle var en del av budsjettforliket. Budsjettforliket vil bli trykket som vedlegg til Innst, 5 S (2020-2021) fra finanskomiteen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2020

   Debattert i Stortinget 03.12.2020
   Votert i Stortinget 03.12.2020