Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Svalbardbudsjettet 2021

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 8. desember 2020

Anniken Huitfeldt

Siv Jensen

leder

ordfører