Statsbudsjettet 2021 - Svalbardbudsjettet

Prop. 1 S (2020-2021), Innst. 17 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2020 Innst. 17 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Statsbudsjettet for 2021, budsjettkapitlene som gjelder bevilgninger på Svalbardbudsjettet. Justis- og beredskapsdepartementet fremmer Svalbardbudsjettet som en egen budsjettproposisjon. Svalbardbudsjettet ble vedtatt med en utgiftsramme på i overkant av 570 mill. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2020

   Debattert i Stortinget 16.12.2020
   Votert i Stortinget 16.12.2020