Innstilling fra Stortingets presidentskap om endring i lov om godtgjørelse for stortingsrepresentanter

Dette dokument

  • Innst. 524 L (2020–2021)
  • Kildedok:
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
  • Sidetall: 4
Til Stortinget
Oslo, i Stortingets presidentskap, den 20. mai 2021

Tone Wilhelmsen Trøen

Eva Kristin Hansen

Morten Wold

Magne Rommetveit

Nils T. Bjørke

Ingjerd Schou