Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Kommuneproposisjonen 2022

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 8. juni 2021

Karin Andersen

Heidi Greni

leder

ordfører