Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 113/2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett)

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 29. november 2022

Per Vidar Kjølmoen

Solveig Vitanza

fung. leder

ordfører