Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2022 under Klima- og miljødepartementet, Endringar i statsbudsjettet 2022 under Nærings- og fiskeridepartementet, og Endringar i statsbudsjettet 2022 under Olje- og energidepartementet

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 8. desember 2022

Marianne Sivertsen Næss

leder og ordfører