Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2022 under Samferdselsdepartementet, Endringar i statsbudsjettet 2022 under Kommunal- og distriktsdepartementet og Endringar i statsbudsjettet 2022 under Nærings- og fiskeridepartementet

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 13. desember 2022

Erling Sande

leiar og ordførar