Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i brann- og eksplosjonsvernloven (etablering av fagskole for brann- og redningspersonell mv.)

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 21. desember 2022

Per-Willy Amundsen

Odd Harald Hovland

leder

ordfører