Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag om å fjerne piggdekkgebyr

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 12. januar 2023

Erling Sande

Jone Blikra

leder

ordfører