Innstilling frå helse- og omsorgskomiteen om representantforslag om bedre ivaretakelse av personer som er dømt til tvungent psykisk helsevern

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 7. februar 2023

Tone Wilhelmsen Trøen

Tor Inge Eidesen

leiar

ordførar