Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag om en kraftfull satsing på lokal energiproduksjon og -sparing og representantforslag om en plan for enøk

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 16. februar 2023

Marianne Sivertsen Næss

Terje Halleland

leder

ordfører