Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i sikkerhetsloven (eierskapskontroll og lovens virkeområde)

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 23. mai 2023

Per-Willy Amundsen

Sveinung Stensland

leder

ordfører