Odelstinget - Møte mandag den 16. juni 2003 kl. 21.10

Dato: 16.06.2003

Dagsorden

Møtet hevet kl. 23.50.