Stortinget - Møte onsdag den 5. desember 2001 kl. 10

Dato: 05.12.2001
President: Jørgen Kosmo

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.30.