Stortinget - Møte onsdag den 28. mai 2003 kl. 10

Dato: 28.05.2003
President: Inge Lønning

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.35.