Stortinget - Møte torsdag den 10. november 2005 kl. 10

Dato: 10.11.2005

Dokumenter: (Innst. S. nr. 14 (2005–2006))

Sak nr. 8

Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til parlamentarikerforsamlingen til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 8

Komiteen hadde innstillet:

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon til parlamentarikerforsamlingen til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) velges for stortingsperioden 2005–2009:

Medlemmer:

  • 1. Sigvald Oppebøen Hansen

  • 2. Signe Øye

  • 3. Morten Høglund

  • 4. Trond Helleland

  • 5. Olav Gunnar Ballo

  • 6. Erling Sande

Varamedlemmer:

For Oppebøen Hansen: Anne Marit Bjørnflaten

For Øye: Tor-Arne Strøm

For Høglund: Christian Tybring-Gjedde

For Helleland: Solveig Horne

For Ballo: Line Henriette Holten Hjemdal

For Sande: Odd Einar Dørum

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.