Stortinget - Møte tirsdag den 20. februar 2007 kl. 10

Dato: 20.02.2007
President: Thorbjørn Jagland

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.31.