Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Jørgen Kosmo, Inge Lønning, Lodve Solholm, Ågot Valle, Odd Holten, Berit Brørby og Carl I. Hagen om endringer i Grunnloven §§ 20, 30, 86 og 87 og nye §§ 15 og 82 (Riksretten)

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 12. desember 2006

Lodve Solholm

leder

Carl I. Hagen

ordfører