Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen angående representantforslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Inge Lønning, Berit Brørby, Lodve Solholm og Ågot Valle om endringer i Stortingets forretningsorden (behandling av saker om konstitusjonelt ansvar)

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 19. desember 2006

Lodve Solholm

leder

Carl I. Hagen

ordfører