Stortinget - Møte onsdag den 7. oktober 2009 kl. 13

Dato: 07.10.2009

Voteringer

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.