Stortinget - Møte tirsdag den 17. november 2009 kl. 10

Dato: 17.11.2009

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Stortinget går da til votering over sakene på dagens kart.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.