Stortinget - Møte mandag den 13. desember 2010 kl. 10

Dato: 13.12.2010
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 23.47.