Stortinget - Møte tirsdag den 14. desember 2010 kl. 10

Dato: 14.12.2010
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.48.