Stortinget - Møte onsdag den 9. februar 2011 kl. 10

Dato: 09.02.2011

Sak nr. 2 [11:06:22]

Ordinær spørretime

Presidenten: Det er noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten. Presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringene i den ordinære spørretimen foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 6, fra representanten Hans Olav Syversen til utenriksministeren, blir etter anmodning fra utenriksministeren flyttet og besvart før spørsmål 1, dvs. først i spørretimen.

Spørsmål 16, fra representanten Henning Warloe til forsknings- og høyere utdanningsministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 18, fra representanten Linda C. Hofstad Helleland til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren, utsettes til neste spørretime, da den fungerende statsråden er bortreist.

Presidenten: Det første spørsmålet som skal besvares, er spørsmål 6.

Spørsmål 6

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18