Stortinget - Møte onsdag den 9. februar 2011 kl. 10

Dato: 09.02.2011
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.