Stortinget - Møte tirsdag den 29. mars 2011 kl. 10

Dato: 29.03.2011

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Stortinget går nå til votering.

Sak nr. 1 har vi allerede votert over; statsministerens redegjørelse er vedlagt protokollen.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.