Stortinget - Møte tirsdag den 6. desember 2011 kl. 10

Dato: 06.12.2011
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 18.38.