Stortinget - Møte onsdag den 14. desember 2011 kl. 10

Dato: 14.12.2011
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 17.52.