Stortinget - Møte tirsdag den 5. juni 2012 kl. 10

Dato: 05.06.2012
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 17.37.