Stortinget - Møte torsdag den 7. juni 2012 kl. 9

Dato: 07.06.2012

Referatsaker

Sak nr. 10 [16:46:25]

Referat

 • 1.(346)

  Representantforslag fra stortingsrepresentanten Per Sandberg om skjerpet aktsomhetskrav for hundeeiere i nærheten av førerhunder i tjeneste (endringer i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold) (Dokument 8:126 L (2011–2012))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 2.(347)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Ørsal Johansen, Gjermund Hagesæter og Åge Starheim om å begrense mulighetene for gjenopptakelse av utlendingssaker (Dokument 8:127 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 3.(348)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Peter N. Myhre, Karin Woldseth og Tone Liljeroth om endringer i den offentlige finansieringen av bistands- og nødhjelpsorganisasjoner (Dokument 8:125 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdig behandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.