Stortinget - Møte onsdag den 13. mars 2013 kl. 10

Dato: 13.03.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.04.